Over ons

ALGEMEEN

Music Management is een stichting gerund door vrijwilligers.

Door de lange tijd welke wij ons in de wereld van muziekkorpsen begeven en de diverse (bestuurs) functies die daar in zijn bekleed, hebben wij een netwerk op dit gebied in Nederland en daarbuiten opgebouwd.

Sinds september 2002 zijn wij als onafhankelijke organisatie van start gegaan. Vanaf januari 2006 zijn wij een stichting. Ons doel is om muziekkorpsen meer voor het voetlicht te laten treden. De aan ons ter bemiddeling aangeboden optredens zo mogelijk onder te brengen bij de verenigingen uit de regio.

Mocht het, door de aard van het optreden, niet mogelijk zijn een passend korps in de regio te vinden dan verzorgen wij
een ander korps elders uit het land of zonodig uit het buitenland.

VOOR KORPSEN

  • Bij de opdrachtgever de belangen van de muziekkorpsen behartigen.
  • Werken met vaste contracten (geen verrassingen).
  • Bij optredens de korpsen begeleiden.
  • Via sociale media melding doen van de activiteiten van de korpsen.
  • Zo mogelijk de pers op de hoogte stellen van de activiteiten van de korpsen.

VOOR OPDRACHTGEVERS

  • Alle zorgen uit handen nemen.
  • Het contracteren van één of meerdere korps(en).
  • Geheel of gedeeltelijk organiseren van het evenement.
  • Via sociale media melding doen van het evenement.
  • Als wenselijk, de pers op de hoogte stellen van het evenement.

Colofon | Copyright © 2023 Music-Management