Algemeen:
Het Nationaal Pietenband Festival wordt gehouden onder auspiciën van Stichting Music Management Almere en vindt de laatste zondag van november plaats . De doelstelling is het niveau en de geloofwaardigheid van de “Pietenbands” in Nederland te verhogen.

Artikel 1 Deelname
Aan het festival kunnen deelnemen, Pietenbands gerekruteerd uit alle Nederlandse muziekverenigingen. De deelnemende vereniging heeft zich aangemeld en is een contract aangegaan met Music Management. Deelnemende vereniging heeft recht op de contractueel vastgelegde vergoeding en is gehouden aan hetgeen contractueel is vastgelegd.

Artikel 2 Indeling
Het Nationaal Pietenband Festival wordt gehouden met beoordeling door een jury, alsmede afgifte van een (kritisch) verslag. Tevens worden punten en het plaatsingscijfer (van de eerste drie) toegekend.

Artikel 3 Klassen
Het Nationaal Pietenband Festival kent geen klassen en of secties.

Artikel 4 Festivalresultaat
Elk jurylid kan per rubriek een cijfer van 1 t/m 10 toekennen. In hele of halve punten. Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 300.

Artikel 5 Voorgeschreven figuren
Er worden geen verplichte werken of figuren voorgeschreven.

Artikel 6 Juryleden
De juryleden voor het festival worden door Music Management aangesteld en werken volgens onderhavige reglementen.

Artikel 7 Beoordeling
De jury bestaat uit zes personen. Drie voor de muzikale beoordeling en drie voor de beoordeling van uiterlijk en performance. De jury wordt opgedeeld in drie paren. Op drie plaatsen in het festivalgebied wordt beoordeeld. Het “Nationale Pietenband Festival” is een initiatief van Music Management. Criteria voor de muzikale beoordeling zijn: Muzikale uitvoering, Muziekkeuze (variatie, herkenbaarheid of aanspreekbaarheid), Discipline, Samenspel (klankbalans, zuiverheid en ritmiek), Publieksvermaak / entertainment. Criteria voor de Uiterlijk en performance zijn: Kleding (netheid, conditie) Grime, Interactie publiek, Situationeel spel (inspelen op de omgeving) Publieksvermaak / entertainment.

Artikel 8 Tijdsduur
De Pietenbands spelen bij elk jurypaar 10 minuten. Alvorens de beoordelingsplaats te bereiken, alsmede na de beoordeling spelen de Pietenbands op aangegeven plaatsen. De totale tijdsduur per presentatie is maximaal 45 minuten.

Artikel 9 Accommodatie
Het Nationaal Pietenband Festival wordt gehouden op het grondgebied van winkelcentra Buitenmere en Doemere in Almere.

Artikel 10 Prijzen
Prijstoekenning vindt plaats in de vorm van 3e, 2e en 1e plaats en vervolgens is er een herinnering voor de overige deelnemers. Naast een aandenken is aan de eerste drie prijzen een geldbedrag verbonden te weten 3e prijs € 100, 2e prijs € 200, 1e prijs € 300. De geldprijzen worden uitgekeerd na de deelname van de volgende editie van het festival. Tevens wordt een wisselbeker uitgereikt. Deze “WisselPiet” blijft eigendom van Music Management tenzij drie maal achter elkaar, of vijf maal in het totaal gewonnen. De WisselPiet” wordt door de winnende vereniging vóór 1 november weer retour gebracht aan Music Management. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt in de vorm van de “Gouden Pepernoot”. Hieraan is geen geldbedrag verbonden.  De Winnaar van de “Wissel Piet” dingt niet mee naar de Publieksprijs.

Artikel 11 Partituren
De pietenbands hoeven geen bladmuziek te overleggen. Noot Elke Pietenband krijgt een eigen wegwijspiet mee om, volgens een schema, op tijd bij de beoordelings en pauzeplaatsen aanwezig te zijn. Tevens krijgt elke Pietenband om verwarring te voorkomen een deelnemersnummer. Verenigingen dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wegwijspiet.

***

Het Nationaal Pietenband Festival is een initiatief van Music Management